Difusió del Pla d’emergència i preparació d’un simulacre d’evacuació

Calendari de les actuacions previstes per a difondre el pla d’emergència:

 • 3 – 8 octubre: difusió del Pla d’emergència entre els diferents sectors del centre:
  • professorat :  correu electrònic
  • alumnat: difusió a les tutories  (fins el 28 d’octubre)
  • PAS: correu electrònic
  • AMPA i servei de cantina: correu electrònic
  • empreses relacionades amb el centre: coordinació activitats empresarials
 • Del 10 d’octubre novembre al 28 d’octubre:
  • a les tutories es tractarà el pla d’emergèngia i els protocols d’actuació en situació de risc: accident o indisposició dels alumnes, si sona l’alarma, en cas d’evacuació o confinament….
 • Entre el 2 i l’11 de novembre: simulacre d’evacuació.

Simulacre d’evacuació 17 desembre 2015

Simulacre d’evacuació:

Dijous passat, 17 de desembre a segona hora, vàrem fer un simulacre d’evacuació de l’edifici en cas d’emergència. A les 9.30 va sonar la primera alarma, i després de recordar les instruccions bàsiques, quan l’alarma començà a sonar de forma continuada, tothom es va dirigir al punt de concentració. El professorat de guàrdia va cronometrar el temps d’evacuació de cada planta: 1min 55s (2a planta), 1min 42s (1a planta) i 3min  (Planta Baixa).

Quan tothom era a la pista esportiva al punt de concentració, el professorat de guàrdia també va ajudar a comprovar que a cada nivell tothom estava al seu lloc: professors i alumnes. Feta aquesta comprovació, es va donar per  acabat el simulacre a les  9.50h.

Agraïm la col·laboració i el comportament de tothom, i volem fer alguna observació:

 • és freqüent  el comentari “si això fos de debó no aniríem tan tranquils”. Tothom ha de tenir molt clar que córrer o perdre la calma és el pitjor que es pot fer. Sempre cal sortir amb tranquil·litat i sense córrer, per a evitar ensopegades, caigudes, i conseqüències pitjors.
 • Megafonia: sabem el problema que hi ha quan tothom està al pati, i no se senten els missatges. Una opció és fer una inversió important per a millorar la megafonia, i l’altra opció éspassar el punt de concentració dins de la pista esportiva, establint una nova ubicació per a cada nivell. Si no hi ha disponibilitat econòmica, al següent simulacre provarem aquesta opció.

Aquestes són unes primeres impressions després del simulacre. Si voleu fer alguna observació, proposta de millora, o crítica, podeu deixar aquí mateix els vostres comentaris.

Arxivat a simulacres. Etiquetes: . Leave a Comment »

Simulacres d’evacuació i confinament curs 2013-14

Simulacre d’evacuació:

Dijous passat, 12 de desembre a segona hora, vàrem fer un simulacre d’evacuació de l’edifici en cas d’emergència. A les 9.25 va sonar la primera alarma, i després de recordar les instruccions bàsiques, quan l’alarma començà a sonar de forma continuada, tothom es va dirigir al punt de concentració. El professorat de guàrdia va cronometrar el temps d’evacuació de cada planta: 1min 34s (2a planta), 1min 40s (1a planta) i 3min 30s (Planta Baixa).

Quan tothom era a la pista esportiva al punt de concentració, el professorat de guàrdia també va ajudar a comprovar que a cada nivell tothom estava al seu lloc: professors i alumnes. Feta aquesta comprovació, es va donar per  acabat el simulacre a les  9.45h.

Agraïm la col·laboració i el comportament de tothom, però també hi ha alguns aspectes que cal millorar:

 • Alguns alumnes, especialment de 1r d’ESO,  no han entès prou la importancia del simulacre, i han cregut que era una estona de lleure. En un simulacre tothom s’ha de comportar igual que es comportaria en una emergència real: no es poden permetre actituds juganeres. I no fer-ho així s’ha de considerar una falta tan greu com fer sonar l’alarma quan no està justificat.
 • Megafonia exterior: : som conscients que segueixen les deficiències a la megafonia exterior, perquè el so arriba bé als espais que estan davant dels altaveus. Ho sabem, i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, es corregirà.
 • Megafonia interior:  a llocs com el bar, la biblioteca, aules d’informàtica i algun altre punt de l’edifici, la megafonia interior no arriba amb claredat. Però s’entèn que si sona la sirena, s’obriran les portes i s’intentarà escoltar des del passadís.
 • Hem detectat una porta d’escala a la planta baixa, davant de secretaria, que no s’obre del tot, i redueix la capacitat d’evacuació: es corregirà aquest problema el més aviat possible.

I acabem amb la mateixa observació que vàrem acabar el simulacre:

Segurament vàreu sentit aquest comentari:   “si això fos real tothom sortiria corrent”. Esperem que tothom tingui molt clar que córrer o perdre la calma és el pitjor que pot passar. Sempre cal sortir amb tranquil·litat i sense córrer.

Simulacre de confinament:

Divendres 13, també a segona hora, vàrem fer el simulacre de confinament. Totes les persones que hi havia fora de l’edifici van entrar al vestíbul; vàrem comprobar el tancament de portes i finestres que donen a l’exterior, i, després de comprovar que no hi havia cap incidència en aquest aspecte, vàrem donar per acabat el simulacre a les 9.45h

Aquestes són les primeres impressions després del simulacre. Si voleu fer alguna observació, proposta de millora, o crítica, podeu deixar aquí mateix els vostres comentaris.

Arxivat a simulacres. Etiquetes: . Leave a Comment »

Preparació simulacres evacuació i confinament

Durant la setmana del 09 al 13 de desembre de 2013,  farem els simulacres  d’evacuació i confinament que estableix la normativa d’inici de curs, i que s’ha de fer durant el primer trimestre escolar.

El professorat rebrà la informació necessària, i el pla d’emergència es tractarà  a les tutories, però si voleu recordar algun detall, teniu tota la informació en aquets mateix bloc de “Coordinació de riscos”.

Recordem les instruccions principals:

EVACUACIÓ

Quan soni l’alarma: (UUUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma de forma continuada (UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU…)

 • els alumnes han de sortir de classe amb tranquil·litat, sense bosses i sense córrer.
 • ningú pot agafar l’ascensor
 • el professor tancarà la porta de classe i amb els seus alumnes es dirigirà (seguint els senyals de sortida) cap al carrer o al pati.
 • si a la vostra classe hi ha persones amb mobilitat reduïda, heu de facilitar la sortida a l’exterior, amb l’ajuda dels companys de classe.
 • us dirigireu a la pista esportiva, al lloc assignat segons el plànol orientatiu,  i els professors comprovaran que no falta ningú.
 • esperareu  instruccions per megafonia (som conscients de les deficiències de la megafonia segons el vent i segons on esteu ubicats a la pista)
 • els professors de guàrdia faran de “professor – escombra”  per comprovar que no queda ningú a cap planta, i per cronometrar el temps d’evacuació de cada planta, des del moment que comença a sonar l’alarma de forma continuada.

Un comentari típic és “si això fos real tothom sortiria corrent”. Sempre cal sortir amb tranquil·litat i sense córrer, ja que una caiguda accidental porta a tragèdies com la viscuda recentment al Madrid Arena.

CONFINAMENT

Quan soni l’alarma: (UUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma a intervals (UUUUU——UUUUU——UUUUU——UUUUU…)

 • Si som a l’aula:
  • Romandrem a l’aula fins que rebem instruccions, amb portes i finestres tancades.
 • Si som a l’exterior amb professor d’educació física:
  • entrarem a l’edifici i ens tancarem al gimnàs.
 • Si no som a l’aula (canvis de classe / pati):
  • anirem a la classe de la propera hora (els d’educació física al gimnàs)
 • Tothom que estigui a l’exterior (o no tingui classe de referència), entrarà al centre, i es quedarà al vestíbul o a la biblioteca.

(Aquestes instruccions són molt bàsiques; si necessiteu aclariments, podeu consultar el pla d’emergència o demanar-los al coordinador de riscos –amarti35@xtec.cat-  (I també si  voleu fer suggeriments de millora).

Simulacres d’evacuació i confinament curs 2012-13

Durant la setmana del 12 al 16 de novembre,  farem el simulacre d’evacuació que estableix la normativa d’inici de curs, i que s’ha de fer durant el primer trimestre escolar.
Per altra banda, Reus és un dels municipis afectats pel Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona PLASEQTA), i per això hem de realitzar, durant el 1r trimestre també,  un simulacre de confinament. Atès que el dia 22 de novembre de 2012 hi ha prevista una prova de sirenes, aprofitarem aquest dia per a fer el simulacre de confinament.

El professorat ja ha rebut la informació necessària, i el pla d’emergència s’ha tractat a les tutories, però si voleu recordar algun detall, teniu tota la informació en aquets mateix bloc de “Coordinació de riscos”; (agrairem suggeriments per a millorar l’organització de la informació).

Recordem les instruccions principals:

EVACUACIÓ

Quan soni l’alarma: (UUUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma de forma continuada (UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU…)

 • els alumnes han de sortir de classe amb tranquil·litat, sense bosses i sense córrer.
 • ningú pot agafar l’ascensor
 • el professor tancarà la porta de classe i amb els seus alumnes es dirigirà (seguint els senyals de sortida) cap al carrer o al pati.
 • si a la vostra classe hi ha persones amb mobilitat reduïda, heu de facilitar la sortida a l’exterior, amb l’ajuda dels companys de classe.
 • us dirigireu a la pista esportiva, al lloc assignat segons el plànol orientatiu,  i els professors comprovaran que no falta ningú.
 • esperareu  instruccions per megafonia (som conscients de les deficiències de la megafonia segons el vent i segons on esteu ubicats a la pista)
 • els professors de guàrdia faran de “professor – escombra”  per comprovar que no queda ningú a cap planta, i per cronometrar el temps d’evacuació de cada planta, des del moment que comença a sonar l’alarma de forma continuada.

Un comentari típic és “si això fos real tothom sortiria corrent”. Sempre cal sortir amb tranquil·litat i sense córrer, ja que una caiguda accidental porta a tragèdies com la viscuda recentment al Madrid Arena.

CONFINAMENT

Quan soni l’alarma: (UUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma a intervals (UUUUU——UUUUU——UUUUU——UUUUU…)

 • Si som a l’aula:
  • Romandrem a l’aula fins que rebem instruccions, amb portes i finestres tancades.
 • Si som a l’exterior amb professor d’educació física:
  • entrarem a l’edifici i ens tancarem al gimnàs.
 • Si no som a l’aula (canvis de classe / pati):
  • anirem a la classe de la propera hora (els d’educació física al gimnàs)
 • Tothom que estigui a l’exterior (o no tingui classe de referència), entrarà al centre, i es quedarà al vestíbul o a la biblioteca.

(Aquestes instruccions són molt bàsiques; si necessiteu aclariments, podeu consultar el pla d’emergència o demanar-los al coordinador de riscos –amarti35@xtec.cat-  (I també si  voleu fer suggeriments de millora).

Simulacres d’evacuació i confinament curs 2011-12

Durant la setmana del 14 al 18 de novembre,  farem el simulacre d’evacuació que estableix la normativa d’inici de curs, i que s’ha de fer durant el primer trimestre escolar.
Per altra banda, Reus és un dels municipis afectats per la darrera revisió del Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona PLASEQTA), i per això hem de realitzar, durant el 1r trimestre també,  un simulacre de confinament.

El mateix dia farem els dos simulacres, el d’evacuació  i el de confinament.

El professorat ja ha rebut la informació necessària, i el pla d’emergència s’ha tractat a les tutories, però si voleu recordar algun detall, teniu tota la informació en aquets mateix bloc de “Coordinació de riscos”; (agrairem suggeriments per a millorar l’organització de la informació).

Primer simulacre d’evacuació curs 2010-11

Dijous 11 de novembre, a les 10h, vam fer un primer simulacre d’evacuació de l’edifici, tal com estableix la normativa i el pla d’emergència del centre. Prèviament s’havia tractat a les tutories amb els alumnes, i s’havia informat als  professors i PAS.

Després de fer sonar la sirena d’alarma i comunicar per megafonia que es tractava d’un simulacre, tothom va sortir de les aules, despatxos i altres espais per dirigir-se, seguint la senyalització d’evacuació, al punt de concentració a la pista esportiva. Els professors de guàrdia van col·laborar comprovant a cada planta que tothom havia sortit i que les aules estaven buides i ben tancades, i també cronometrant el temps d’evacuació de cada planta. Aquest temps va dels 2 minuts de la planta segona, fins el 4’30 minuts de la planta baixa.

Una vegada a la pista esportiva es va vomprovar que no hi havia cap incidència, i es va donar per acabar el simulacre, de manera que tothom va tornar al seu lloc: aules, despatxos, gimnàs….

Des de la direcció i la coordinació de riscos volem agrair la col·laboració de tothom, que va fer possible l’evacuació de l’edifici sense incidents destacables, malgrat que som conscients d’alguns detalls que es podrien millorar i treballar en futurs simulacres:

 • la megafonia no és prou clara en alguns punts de l’edifici i sobre tot a l’exterior. És un problema ja detectat en anteriors simulacres, especialment si fa vent,  i que està pendent d’una ampliació de l’equip de megafonia exterior quan hi hagi disponibilitat pressupostària.
 • En alguns punts de les escales s’ha concentrat massa gent. La senyalització per sortir de l’edifici  es fa calculant la quantitat de gent que pot sortir de les tres plantes per cada escala, però pot passar que segons l’horari, alguna zona quedi sobrecarregada en moments puntuals. Si comparem l’horari d’entrada i sortida de classe, també hi ha més concentració a les 8.30 del matí, quan entra tot l’alumnat i professorat a la vegada, que a les hores de  sortida que són més disperses, ja que no coincideixen tots els grups.
 • Un comentari que es podia sentir va ser “si això fos real, tothom sortiria corrent”. Això és el pitjor que es pot fer; una caiguda accidental i tindríem una desgràcia molt greu. Perquè l’evacuació funcioni s’ha de sortir tranquil·lament, sense còrrer i aturant-nos si davant de nosaltres s’aturen els demés. Si espenyem crearem o contribuïrem a una confusió molt perillosa. (Penseu en la Love Parade d’aquest estiu)
 • L’objectiu dels simulacres és crear una rutina, de manera que una situació d’emergència s’afronti amb calma i sabent el que s’ha de fer, sense pensar. I naturalment per analitzar allò que no ha funcionat i corregir-ho, i per millorar la preparació dels propers simulacres.
 • Ens podem plantejar moltes preguntes sobre “Què fer si…?, I si plou, on ens concentrem?, I si no funciona la megafonia, com ens comuniquem?, I si hi ha foc en una escala, per on surten els que haurien de baixar  per aquella escala?… ” Són moltes les situacions que poden distorsionar l’evacuació de l’edifici, i únicament amb formació, disciplina i tranquil·litat i es poden afrontar. Comportaments irreflexius i indisciplinats són un risc per la seguretat que no es poden tolerar, i han de ser sancionats en proporció al perill que provoquen.
 • Com a curiositat us enllaço un parell de  notícies sobre un simulacre d’evacuació i una emergència reals.

Per acabar, agraïrem qualsevol comentari que feu sobre el simulacre i el pla d’emergència en general  per a resaltar alguna deficiència, error o possible millora.

Simulacre d’evacuació

Tal com diu la normativa del Departament d’Educació, durant el primer trimestre del curs els centres educatius han d’actualitzar el pla d’emergència. Part d’aquest pla són els simulacres d’evacuació i confinament (aquest no és obligatori a tots els municipis), que tenen per objectiu que la comunitat educativa conegui què ha de fer en cas d’una emergència.

Properament farem un simulacre d’evacuació, la primera quinzena de novembre, i és convenient haver tractar aquest tema a les tutories i que tothom, professorat, alumnat i PAS conegui què ha de fer en cas d’haver d’evacuar l’edifici.

La difusió del pla d’emergència es farà mitjançant:

 • Missatge per correu electrònic a tot el professorat i PAS amb un extracte del Pla d’emergència
 • Explicació a les tutories per part dels tutors, amb el suport de l’extracte del Pla i aquest mateix bloc.
 • A cada classe es penjarà el plànol de la planta corresponent amb l’itinerari senyalitzat de sortida, i el protocol d’actuació de l’alumnat.
 • Repàs amb l’equip directiu i el PAS de les funcions de cadascú.
 • Aquest mateix bloc i les notícies corresponents a la web del centre