Plànols de l’edifici i evacuació

Plànol de situació de l’edifici (en pdf)

Plànol de l’edifici per plantes (en pdf)

  • Planta Baixa

Primera planta

Segona planta

Punt de concentració (en pdf) aquest plànol provisional indica on s’ha de situar, en cas d’evacuació de l’edifici,  cada nivell al pati exterior.

Punt de concentració alternatiu: si les circumstàncies aconsellen no concentrar-nos al pati exterior, el punt de concentració serà el carrer Alcalde Segimon, a l’explanada que hi ha darrera del Carrefour. La distribució dels grups podria ser per ordre de 1r d’ESO a 2n de Batx, d’esquerra a dreta. Aviat afegirem un plànol indicatiu