Prova de sirenes a Tarragona

prova-sirenes-tarragona-confinamentT

Reus no forma part del Pla SEQTA, i de moment no farem el simulacre de confinament en cas de risc exterior

Simulacre confinament i Pla SEQTA

Reus és un municipi afectat pel Pla SEQTA (Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona), però encara no té un equipament de sirenes per avisar la població.

El dia 22 de novembre, al matí, es farà una prova de sirenes, però no se sentirà a Reus.

Igualment farem el simulacre de confinament, seguint les instruccions donades al Pla d’Emergència i que vàrem recordar en una entrada recent

Simulacres d’evacuació i confinament curs 2012-13

Durant la setmana del 12 al 16 de novembre,  farem el simulacre d’evacuació que estableix la normativa d’inici de curs, i que s’ha de fer durant el primer trimestre escolar.
Per altra banda, Reus és un dels municipis afectats pel Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona PLASEQTA), i per això hem de realitzar, durant el 1r trimestre també,  un simulacre de confinament. Atès que el dia 22 de novembre de 2012 hi ha prevista una prova de sirenes, aprofitarem aquest dia per a fer el simulacre de confinament.

El professorat ja ha rebut la informació necessària, i el pla d’emergència s’ha tractat a les tutories, però si voleu recordar algun detall, teniu tota la informació en aquets mateix bloc de “Coordinació de riscos”; (agrairem suggeriments per a millorar l’organització de la informació).

Recordem les instruccions principals:

EVACUACIÓ

Quan soni l’alarma: (UUUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma de forma continuada (UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU…)

 • els alumnes han de sortir de classe amb tranquil·litat, sense bosses i sense córrer.
 • ningú pot agafar l’ascensor
 • el professor tancarà la porta de classe i amb els seus alumnes es dirigirà (seguint els senyals de sortida) cap al carrer o al pati.
 • si a la vostra classe hi ha persones amb mobilitat reduïda, heu de facilitar la sortida a l’exterior, amb l’ajuda dels companys de classe.
 • us dirigireu a la pista esportiva, al lloc assignat segons el plànol orientatiu,  i els professors comprovaran que no falta ningú.
 • esperareu  instruccions per megafonia (som conscients de les deficiències de la megafonia segons el vent i segons on esteu ubicats a la pista)
 • els professors de guàrdia faran de “professor – escombra”  per comprovar que no queda ningú a cap planta, i per cronometrar el temps d’evacuació de cada planta, des del moment que comença a sonar l’alarma de forma continuada.

Un comentari típic és “si això fos real tothom sortiria corrent”. Sempre cal sortir amb tranquil·litat i sense córrer, ja que una caiguda accidental porta a tragèdies com la viscuda recentment al Madrid Arena.

CONFINAMENT

Quan soni l’alarma: (UUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma a intervals (UUUUU——UUUUU——UUUUU——UUUUU…)

 • Si som a l’aula:
  • Romandrem a l’aula fins que rebem instruccions, amb portes i finestres tancades.
 • Si som a l’exterior amb professor d’educació física:
  • entrarem a l’edifici i ens tancarem al gimnàs.
 • Si no som a l’aula (canvis de classe / pati):
  • anirem a la classe de la propera hora (els d’educació física al gimnàs)
 • Tothom que estigui a l’exterior (o no tingui classe de referència), entrarà al centre, i es quedarà al vestíbul o a la biblioteca.

(Aquestes instruccions són molt bàsiques; si necessiteu aclariments, podeu consultar el pla d’emergència o demanar-los al coordinador de riscos –amarti35@xtec.cat-  (I també si  voleu fer suggeriments de millora).

Què fer si sona l’alarma?

Protocol que hem de fer si sentim l’alarma del centre:

 1. Comprovar que l’alarma correspon a un perill real i no és una falsa alarma

FALSES ALARMES: és important que hi hagi una reacció immediata per detectar-les (i sancionar-les si és el cas):

 • Consergeria: el PAS o qualsevol membre de la direcció mirarà immediatament el panell de l’alarma, aturarà la sirena, i per megafonia comunicarà en quina planta s’ha disparat.
 • Professorat: tothom, especialment qui sigui a la planta indicada per megafonia, ha de revisar els polsadors d’alarma (al costat dels extintors dels passadissos) que tingui més a prop per tal de detectar quin té el vidre trencat, i buscar el responsable. Aquesta reacció ha de ser  ràpida si es vol descobrir qui ha fet disparar l’alarma injustificadament, i sancionar-lo segons el que hagi previst el RRI.

ALARMA REAL: qui detecti un perill real farà sonar l’alarma i avisarà qualsevol membre de la direcció, o de consergeria, que confirmarà l’emergència per megafonia i a continuació farà sonar l’alarma de forma continuada (evacuació) o discontínua (confinament). Aquesta mateixa persona trucarà de seguida als bombers o als serveis d’emergència corresponents. Emergències: 112 (Al costat dels telèfons d’administració i direcció hi haurà un directori de telèfons d’emergència , i un model d’avís amb les dades que hem de donar.

-quan escoltem el senyal d’alarma pot indicar-nos que hem d’evacuar l’edifici o hem de confinar-nos dins.

 • Evacuació de l’edifici: desallotjarem el centre, seguint la senyalització que hi ha als passadissos i sortides, i ens dirigirem pel carrer al punt de concentració, a la pista esportiva davant de l’edifici, o al punt de concentració alternatiu al costat del Carrefour al carrerAlcalde Segimón
 • Confinament: en cas de risc extern, entrarem a l’edifici si som fora, anirem a l’aula o despatx de referència (aula de grup, departament, despatxos…), tancarem portes i finestres, i esperarem instruccions per megafonia