Difusió del Pla d’emergència i preparació d’un simulacre d’evacuació

Calendari de les actuacions previstes per a difondre el pla d’emergència:

 • 3 – 8 octubre: difusió del Pla d’emergència entre els diferents sectors del centre:
  • professorat :  correu electrònic
  • alumnat: difusió a les tutories  (fins el 28 d’octubre)
  • PAS: correu electrònic
  • AMPA i servei de cantina: correu electrònic
  • empreses relacionades amb el centre: coordinació activitats empresarials
 • Del 10 d’octubre novembre al 28 d’octubre:
  • a les tutories es tractarà el pla d’emergèngia i els protocols d’actuació en situació de risc: accident o indisposició dels alumnes, si sona l’alarma, en cas d’evacuació o confinament….
 • Entre el 2 i l’11 de novembre: simulacre d’evacuació.

Simulacres d’evacuació i confinament curs 2014-15

Calendari de les actuacions previstes per a difondre el pla d’emergència:

 • 10 – 21 novembre: difusió del Pla d’emergència entre els diferents sectors del centre:
  • professorat :  correu electrònic
  • alumnat: difusió a les tutories  (fins el 5 de desembre)
  • PAS: correu electrònic
  • AMPA i servei de cantina: correu electrònic
  • empreses relacionades amb el centre: coordinació d’activitats empresarials (en tràmit)
 • Del 23 de novembre al 4 desembre:
  • a les tutories es tractarà el pla d’emergèngia i els protocols d’actuació en situació de risc: accident o indisposició dels alumnes, si sona l’alarma, en cas d’evacuació o confinament….
 • Setmana 9 – 13 desembre: simulacres d’evacuació i confinament.

Difusió pla emergència

Calendari de les actuacions previstes per a difondre el pla d’emergència:

 • 5 – 22 novembre: difusió del Pla d’emergència entre els diferents sectors del centre:
  • professorat :  correu electrònic
  • alumnat: difusió a les tutories  (fins el 5 de desembre)
  • PAS: correu electrònic
  • AMPA i servei de cantina: correu electrònic
  • empreses relacionades amb el centre:
   • l’empresa de neteja i l’empresa que fa el manteniment del centre
   • informació oral (secretari) i correu electrònic amb una còpia del pla d’emergència
 • Del 25 al 5 desembre:
  • a les tutories es tractarà el pla d’emergèngia i els protocols d’actuació en situació de risc: accident o indisposició dels alumnes, si sona l’alarma, en cas d’evacuació o confinament….
 • Setmana 9 – 13 desembre: simulacres d’evacuació i confinament el mateix dia.

Preparació simulacres evacuació i confinament

Durant la setmana del 09 al 13 de desembre de 2013,  farem els simulacres  d’evacuació i confinament que estableix la normativa d’inici de curs, i que s’ha de fer durant el primer trimestre escolar.

El professorat rebrà la informació necessària, i el pla d’emergència es tractarà  a les tutories, però si voleu recordar algun detall, teniu tota la informació en aquets mateix bloc de “Coordinació de riscos”.

Recordem les instruccions principals:

EVACUACIÓ

Quan soni l’alarma: (UUUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma de forma continuada (UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU…)

 • els alumnes han de sortir de classe amb tranquil·litat, sense bosses i sense córrer.
 • ningú pot agafar l’ascensor
 • el professor tancarà la porta de classe i amb els seus alumnes es dirigirà (seguint els senyals de sortida) cap al carrer o al pati.
 • si a la vostra classe hi ha persones amb mobilitat reduïda, heu de facilitar la sortida a l’exterior, amb l’ajuda dels companys de classe.
 • us dirigireu a la pista esportiva, al lloc assignat segons el plànol orientatiu,  i els professors comprovaran que no falta ningú.
 • esperareu  instruccions per megafonia (som conscients de les deficiències de la megafonia segons el vent i segons on esteu ubicats a la pista)
 • els professors de guàrdia faran de “professor – escombra”  per comprovar que no queda ningú a cap planta, i per cronometrar el temps d’evacuació de cada planta, des del moment que comença a sonar l’alarma de forma continuada.

Un comentari típic és “si això fos real tothom sortiria corrent”. Sempre cal sortir amb tranquil·litat i sense córrer, ja que una caiguda accidental porta a tragèdies com la viscuda recentment al Madrid Arena.

CONFINAMENT

Quan soni l’alarma: (UUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma a intervals (UUUUU——UUUUU——UUUUU——UUUUU…)

 • Si som a l’aula:
  • Romandrem a l’aula fins que rebem instruccions, amb portes i finestres tancades.
 • Si som a l’exterior amb professor d’educació física:
  • entrarem a l’edifici i ens tancarem al gimnàs.
 • Si no som a l’aula (canvis de classe / pati):
  • anirem a la classe de la propera hora (els d’educació física al gimnàs)
 • Tothom que estigui a l’exterior (o no tingui classe de referència), entrarà al centre, i es quedarà al vestíbul o a la biblioteca.

(Aquestes instruccions són molt bàsiques; si necessiteu aclariments, podeu consultar el pla d’emergència o demanar-los al coordinador de riscos –amarti35@xtec.cat-  (I també si  voleu fer suggeriments de millora).

Simulacre confinament i Pla SEQTA

Reus és un municipi afectat pel Pla SEQTA (Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona), però encara no té un equipament de sirenes per avisar la població.

El dia 22 de novembre, al matí, es farà una prova de sirenes, però no se sentirà a Reus.

Igualment farem el simulacre de confinament, seguint les instruccions donades al Pla d’Emergència i que vàrem recordar en una entrada recent

Simulacre evacuació 16-12-2012

Avui a segona hora hem fet el simulacre d’evacuació de l’edifici en cas d’emergència. A les 9.25 ha sonat la primera alarma, i després de recordar les instruccions bàsiques, quan l’alarma ha començat a sonar de forma continuada, tothom ha sortit de classe i s’ha dirigit al punt de concentració. El professorat de guàrdia ha cronometrat el temps d’evacuació de cada planta: 1min 49s (2a planta), 2min 30’s (1a planta) i 3min 15’s (Planta Baixa).

Quan tothom era a la pista esportiva, al punt de concentració, també el professorat de guàrdia ha col·laborat per a comprovar que a cada nivell tothom estava al seu lloc: professors i alumnes. Feta aquesta comprovació, hem donat per acabat el simulacre i hem tornat a classe a les 9.40h.

Agraïm la col·laboració i el comportament de tothom, però també hi ha alguns aspectes que cal millorar:

 • Els alumnes que venen del carrer i es dirigeixen al punt de concentració  de 1r i 2n d’ESO, han passat per davant mateix de la porta principal de l’edifici , aturant la sortida dels grups que venen de l’interior. NO S’HA DE PASSAR PER DAVANT DE LES PORTES DE SORTIDA A L’EXTERIOR. La solució és fàcil: passar per mig de la pista esportiva.
 • Alguns alumnes han buscat el seu grup classe, en comptes de romandre amb el grup amb el qual eren a classe (optatives, modalitat, flexibles…). S’HA DE MANTENIR EL GRUP QUE HI HAVIA A CLASSE: PROFESSOR I ALUMNES. EL PROFESSOR HA DE COMPROVAR QUE AMB ELL HI HA TOTS ELS ALUMNES QUE TENIA A LA CLASSE
 • Hem sentit dir: si això fos real, per què tornar al centre i no anar-nos a casa? PERQUÈ NO SABRÍEM SI ALGÚ HA QUEDAT DINS DE L’EDIFICI EN UNA SITUACIÓ DE PERILL. TOTHOM HA D’ESTAR LOCALITZABLE.
 • MEGAFONIA EXTERIOR: som conscients que hi ha deficiències a la megafonia exterior, perquè el so arriba bé als espais que estan davant dels altaveus. Com que al punt de concentració ens situem, molts, darrera dels altaveus, els missatges arriben distorsionats, especialment si fa vent. Ho sabem, i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, es corregirà.
 • MEGAFONIA INTERIOR: a llocs com el bar, la biblioteca, aules d’informàtica i algun altre punt de l’edifici, la megafonia interior no arriba amb claredat. També és un aspecte a millorar, però que implica una despesa econòmica important.,
 • MÒBILS I CLAUS: no hem d’agafar les bosses i motxilles, perquè això és un perill en el moment de l’evacuació. Però també és cert que si l’emergència fos real, els pares voldrien  informar-se i parlar amb els fills. Si no tenen el mòbil amb ells, trucarien al centre i agreujarien la situació. I si considerem que és millor que els alumnes s’en vagin a casa, haurien de tenir les claus amb ells  (SEMPRE QUE AIXÒ NO IMPLIQUI UN ENDARRERIMENT DE LA SORTIDA). Modificarem les instruccions d’evacuació en aquest sentit

Aquestes són les primeres impressions després del simulacre. Si voleu fer alguna observació, proposta de millora, o crítica, podeu deixar aquí mateix els vostres comentaris.

Primer simulacre d’evacuació curs 2010-11

Dijous 11 de novembre, a les 10h, vam fer un primer simulacre d’evacuació de l’edifici, tal com estableix la normativa i el pla d’emergència del centre. Prèviament s’havia tractat a les tutories amb els alumnes, i s’havia informat als  professors i PAS.

Després de fer sonar la sirena d’alarma i comunicar per megafonia que es tractava d’un simulacre, tothom va sortir de les aules, despatxos i altres espais per dirigir-se, seguint la senyalització d’evacuació, al punt de concentració a la pista esportiva. Els professors de guàrdia van col·laborar comprovant a cada planta que tothom havia sortit i que les aules estaven buides i ben tancades, i també cronometrant el temps d’evacuació de cada planta. Aquest temps va dels 2 minuts de la planta segona, fins el 4’30 minuts de la planta baixa.

Una vegada a la pista esportiva es va vomprovar que no hi havia cap incidència, i es va donar per acabar el simulacre, de manera que tothom va tornar al seu lloc: aules, despatxos, gimnàs….

Des de la direcció i la coordinació de riscos volem agrair la col·laboració de tothom, que va fer possible l’evacuació de l’edifici sense incidents destacables, malgrat que som conscients d’alguns detalls que es podrien millorar i treballar en futurs simulacres:

 • la megafonia no és prou clara en alguns punts de l’edifici i sobre tot a l’exterior. És un problema ja detectat en anteriors simulacres, especialment si fa vent,  i que està pendent d’una ampliació de l’equip de megafonia exterior quan hi hagi disponibilitat pressupostària.
 • En alguns punts de les escales s’ha concentrat massa gent. La senyalització per sortir de l’edifici  es fa calculant la quantitat de gent que pot sortir de les tres plantes per cada escala, però pot passar que segons l’horari, alguna zona quedi sobrecarregada en moments puntuals. Si comparem l’horari d’entrada i sortida de classe, també hi ha més concentració a les 8.30 del matí, quan entra tot l’alumnat i professorat a la vegada, que a les hores de  sortida que són més disperses, ja que no coincideixen tots els grups.
 • Un comentari que es podia sentir va ser “si això fos real, tothom sortiria corrent”. Això és el pitjor que es pot fer; una caiguda accidental i tindríem una desgràcia molt greu. Perquè l’evacuació funcioni s’ha de sortir tranquil·lament, sense còrrer i aturant-nos si davant de nosaltres s’aturen els demés. Si espenyem crearem o contribuïrem a una confusió molt perillosa. (Penseu en la Love Parade d’aquest estiu)
 • L’objectiu dels simulacres és crear una rutina, de manera que una situació d’emergència s’afronti amb calma i sabent el que s’ha de fer, sense pensar. I naturalment per analitzar allò que no ha funcionat i corregir-ho, i per millorar la preparació dels propers simulacres.
 • Ens podem plantejar moltes preguntes sobre “Què fer si…?, I si plou, on ens concentrem?, I si no funciona la megafonia, com ens comuniquem?, I si hi ha foc en una escala, per on surten els que haurien de baixar  per aquella escala?… ” Són moltes les situacions que poden distorsionar l’evacuació de l’edifici, i únicament amb formació, disciplina i tranquil·litat i es poden afrontar. Comportaments irreflexius i indisciplinats són un risc per la seguretat que no es poden tolerar, i han de ser sancionats en proporció al perill que provoquen.
 • Com a curiositat us enllaço un parell de  notícies sobre un simulacre d’evacuació i una emergència reals.

Per acabar, agraïrem qualsevol comentari que feu sobre el simulacre i el pla d’emergència en general  per a resaltar alguna deficiència, error o possible millora.

Simulacre d’evacuació

Tal com diu la normativa del Departament d’Educació, durant el primer trimestre del curs els centres educatius han d’actualitzar el pla d’emergència. Part d’aquest pla són els simulacres d’evacuació i confinament (aquest no és obligatori a tots els municipis), que tenen per objectiu que la comunitat educativa conegui què ha de fer en cas d’una emergència.

Properament farem un simulacre d’evacuació, la primera quinzena de novembre, i és convenient haver tractar aquest tema a les tutories i que tothom, professorat, alumnat i PAS conegui què ha de fer en cas d’haver d’evacuar l’edifici.

La difusió del pla d’emergència es farà mitjançant:

 • Missatge per correu electrònic a tot el professorat i PAS amb un extracte del Pla d’emergència
 • Explicació a les tutories per part dels tutors, amb el suport de l’extracte del Pla i aquest mateix bloc.
 • A cada classe es penjarà el plànol de la planta corresponent amb l’itinerari senyalitzat de sortida, i el protocol d’actuació de l’alumnat.
 • Repàs amb l’equip directiu i el PAS de les funcions de cadascú.
 • Aquest mateix bloc i les notícies corresponents a la web del centre

Què fer si sona l’alarma?

Protocol que hem de fer si sentim l’alarma del centre:

 1. Comprovar que l’alarma correspon a un perill real i no és una falsa alarma

FALSES ALARMES: és important que hi hagi una reacció immediata per detectar-les (i sancionar-les si és el cas):

 • Consergeria: el PAS o qualsevol membre de la direcció mirarà immediatament el panell de l’alarma, aturarà la sirena, i per megafonia comunicarà en quina planta s’ha disparat.
 • Professorat: tothom, especialment qui sigui a la planta indicada per megafonia, ha de revisar els polsadors d’alarma (al costat dels extintors dels passadissos) que tingui més a prop per tal de detectar quin té el vidre trencat, i buscar el responsable. Aquesta reacció ha de ser  ràpida si es vol descobrir qui ha fet disparar l’alarma injustificadament, i sancionar-lo segons el que hagi previst el RRI.

ALARMA REAL: qui detecti un perill real farà sonar l’alarma i avisarà qualsevol membre de la direcció, o de consergeria, que confirmarà l’emergència per megafonia i a continuació farà sonar l’alarma de forma continuada (evacuació) o discontínua (confinament). Aquesta mateixa persona trucarà de seguida als bombers o als serveis d’emergència corresponents. Emergències: 112 (Al costat dels telèfons d’administració i direcció hi haurà un directori de telèfons d’emergència , i un model d’avís amb les dades que hem de donar.

-quan escoltem el senyal d’alarma pot indicar-nos que hem d’evacuar l’edifici o hem de confinar-nos dins.

 • Evacuació de l’edifici: desallotjarem el centre, seguint la senyalització que hi ha als passadissos i sortides, i ens dirigirem pel carrer al punt de concentració, a la pista esportiva davant de l’edifici, o al punt de concentració alternatiu al costat del Carrefour al carrerAlcalde Segimón
 • Confinament: en cas de risc extern, entrarem a l’edifici si som fora, anirem a l’aula o despatx de referència (aula de grup, departament, despatxos…), tancarem portes i finestres, i esperarem instruccions per megafonia

Pla d’emergència 2010-2011

Ja podeu consultar una versió sencera del Pla d’emergència de l’institut Gabriel Ferrater en format pdf.

I també un extracte del pla d’emergència per a la seva difusió com a activitat de tutoria