Coordinació d’activitats empresarials

Sessió informativa: 18 de novembre, a les 10.00h a l’institut Gaudí, de Reus

Coordinació d’activitats empresarials:

 • Intranet: procediments i instruccions per donar compliment a la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials

En aquest apartat trobareu els procediments i instruccions que tenen per objectiu complir la normativa vigent en matèria de coordinació d’activitats empresarials i vetllar per la seguretat i la salut, tant del personal propi del Departament d’Ensenyament com del que pertany a les empreses que desenvolupen l’activitat en els centres de treball dependents del Departament.

Procediment general per a la coordinació d’activitats empresarials en els centres de treball del Departament d’Ensenyament

Procediment operatiu d’activitats pròpies del Departament d’Ensenyament

 

Procediment operatiu d’activitats no pròpies del Departament d’Ensenyament

 

Procediment operatiu d’activitat empresarial múltiple en edificis compartits del Departament d’Ensenyament

Instrucció per a la coordinació de la prevenció de riscos laborals per als treballadors adscrits al Departament d’Ensenyament que desenvolupen l’activitat laboral en una altre departament, institució o entitat de la Generalitat de Catalunya.

 • Descarregueu-vos el procediment: IN-CE-12-1.0.07 -111kb
 • Formulari associat a la IN-CE-12-1.0.07 en format pdf emplenable:

Acreditació de les actuacions preventives implementades -262kb

Prevenció de riscos 2013-14

Instruccions relatives a:

Pla d’Emergència

Accidents laborals

Simulacres d’evacuació i confinament curs 2012-13

Durant la setmana del 12 al 16 de novembre,  farem el simulacre d’evacuació que estableix la normativa d’inici de curs, i que s’ha de fer durant el primer trimestre escolar.
Per altra banda, Reus és un dels municipis afectats pel Pla d’emergència exterior del sector químic de Tarragona PLASEQTA), i per això hem de realitzar, durant el 1r trimestre també,  un simulacre de confinament. Atès que el dia 22 de novembre de 2012 hi ha prevista una prova de sirenes, aprofitarem aquest dia per a fer el simulacre de confinament.

El professorat ja ha rebut la informació necessària, i el pla d’emergència s’ha tractat a les tutories, però si voleu recordar algun detall, teniu tota la informació en aquets mateix bloc de “Coordinació de riscos”; (agrairem suggeriments per a millorar l’organització de la informació).

Recordem les instruccions principals:

EVACUACIÓ

Quan soni l’alarma: (UUUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma de forma continuada (UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU…)

 • els alumnes han de sortir de classe amb tranquil·litat, sense bosses i sense córrer.
 • ningú pot agafar l’ascensor
 • el professor tancarà la porta de classe i amb els seus alumnes es dirigirà (seguint els senyals de sortida) cap al carrer o al pati.
 • si a la vostra classe hi ha persones amb mobilitat reduïda, heu de facilitar la sortida a l’exterior, amb l’ajuda dels companys de classe.
 • us dirigireu a la pista esportiva, al lloc assignat segons el plànol orientatiu,  i els professors comprovaran que no falta ningú.
 • esperareu  instruccions per megafonia (som conscients de les deficiències de la megafonia segons el vent i segons on esteu ubicats a la pista)
 • els professors de guàrdia faran de “professor – escombra”  per comprovar que no queda ningú a cap planta, i per cronometrar el temps d’evacuació de cada planta, des del moment que comença a sonar l’alarma de forma continuada.

Un comentari típic és “si això fos real tothom sortiria corrent”. Sempre cal sortir amb tranquil·litat i sense córrer, ja que una caiguda accidental porta a tragèdies com la viscuda recentment al Madrid Arena.

CONFINAMENT

Quan soni l’alarma: (UUUUU – megafonia)

 • No sortiu immediatament, espereu el missatge de confirmació del motiu de l’alarma.

Quan comenci a sonar l’alarma a intervals (UUUUU——UUUUU——UUUUU——UUUUU…)

 • Si som a l’aula:
  • Romandrem a l’aula fins que rebem instruccions, amb portes i finestres tancades.
 • Si som a l’exterior amb professor d’educació física:
  • entrarem a l’edifici i ens tancarem al gimnàs.
 • Si no som a l’aula (canvis de classe / pati):
  • anirem a la classe de la propera hora (els d’educació física al gimnàs)
 • Tothom que estigui a l’exterior (o no tingui classe de referència), entrarà al centre, i es quedarà al vestíbul o a la biblioteca.

(Aquestes instruccions són molt bàsiques; si necessiteu aclariments, podeu consultar el pla d’emergència o demanar-los al coordinador de riscos –amarti35@xtec.cat-  (I també si  voleu fer suggeriments de millora).

Consells davant les nevades

Com cada hivern, a Catalunya es poden produir fortes nevades, tant a les comarques de muntanya com a la resta del país.

Davant d’aquests fenòmens és convenient extremar les precaucions i conèixer quines són les mesures d’autoprotecció i els comportaments adequats que podem adoptar per evitar els possibles riscos i perills.

La Generalitat de Catalunya edita cada any material divulgatiu, en què s’informa sobre les mesures d’autoprotecció que podeu prendre davant les diferents situacions de risc. Aqwuest material es pot trobar a la pàgina web
www.gencat.cat/interior/riscos/nevades.htm.

Triptic_NEUCAT

Coordinació Riscos i Pla Emergència

Benvinguts a aquesta secció renovada de la web de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler. En aquest blog trobareu informació relativa a la prevenció de riscos laborals, al pla d’emergència del centre, als protocols d’actuació en cas de risc, d’accident d’alumnes, professors o personal d’administració i serveis…, i en general qualsevol aspecte relacionat amb la seguretat del centre i els seus ocupants.

A les pàgines del menú superior teniu una visió global dels continguts del blog, i també podreu accedir a seccions fixes d’aquesta coordinació;  a les entrades, com aquesta,  anirem afegint noves informacions,  actualitzacions del pla o notícies puntuals, com per exemple el simulacre d’evacuació i confinament que farem properament, i del qual aviat us donarem  informació.

Us agrairem qualsevol observació o suggeriment que ens ajudi a millorar la prevenció de riscos i la seguretat en el centre.

Enllaços seguretat al Dpt. d’Educació

 • Delegació Territorial a Tarragona: 977-251440   –   Prevenció riscos: extensions 212 / 218

Enllaços: seleccionem aquells enllaços a documents i instruccions aplicables a un centre públic d’ensenyament secundari


Delegació Territorial d’Ensenyament: 977-251440  Prevenció riscos: ext:212 / 218