Simulacre d’evacuació

Tal com diu la normativa del Departament d’Educació, durant el primer trimestre del curs els centres educatius han d’actualitzar el pla d’emergència. Part d’aquest pla són els simulacres d’evacuació i confinament (aquest no és obligatori a tots els municipis), que tenen per objectiu que la comunitat educativa conegui què ha de fer en cas d’una emergència.

Properament farem un simulacre d’evacuació, la primera quinzena de novembre, i és convenient haver tractar aquest tema a les tutories i que tothom, professorat, alumnat i PAS conegui què ha de fer en cas d’haver d’evacuar l’edifici.

La difusió del pla d’emergència es farà mitjançant:

  • Missatge per correu electrònic a tot el professorat i PAS amb un extracte del Pla d’emergència
  • Explicació a les tutories per part dels tutors, amb el suport de l’extracte del Pla i aquest mateix bloc.
  • A cada classe es penjarà el plànol de la planta corresponent amb l’itinerari senyalitzat de sortida, i el protocol d’actuació de l’alumnat.
  • Repàs amb l’equip directiu i el PAS de les funcions de cadascú.
  • Aquest mateix bloc i les notícies corresponents a la web del centre