Coordinació Riscos i Pla Emergència

Benvinguts a aquesta secció renovada de la web de l’Institut Gabriel Ferrater i Soler. En aquest blog trobareu informació relativa a la prevenció de riscos laborals, al pla d’emergència del centre, als protocols d’actuació en cas de risc, d’accident d’alumnes, professors o personal d’administració i serveis…, i en general qualsevol aspecte relacionat amb la seguretat del centre i els seus ocupants.

A les pàgines del menú superior teniu una visió global dels continguts del blog, i també podreu accedir a seccions fixes d’aquesta coordinació;  a les entrades, com aquesta,  anirem afegint noves informacions,  actualitzacions del pla o notícies puntuals, com per exemple el simulacre d’evacuació i confinament que farem properament, i del qual aviat us donarem  informació.

Us agrairem qualsevol observació o suggeriment que ens ajudi a millorar la prevenció de riscos i la seguretat en el centre.

Què fer si sona l’alarma?

Protocol que hem de fer si sentim l’alarma del centre:

 1. Comprovar que l’alarma correspon a un perill real i no és una falsa alarma

FALSES ALARMES: és important que hi hagi una reacció immediata per detectar-les (i sancionar-les si és el cas):

 • Consergeria: el PAS o qualsevol membre de la direcció mirarà immediatament el panell de l’alarma, aturarà la sirena, i per megafonia comunicarà en quina planta s’ha disparat.
 • Professorat: tothom, especialment qui sigui a la planta indicada per megafonia, ha de revisar els polsadors d’alarma (al costat dels extintors dels passadissos) que tingui més a prop per tal de detectar quin té el vidre trencat, i buscar el responsable. Aquesta reacció ha de ser  ràpida si es vol descobrir qui ha fet disparar l’alarma injustificadament, i sancionar-lo segons el que hagi previst el RRI.

ALARMA REAL: qui detecti un perill real farà sonar l’alarma i avisarà qualsevol membre de la direcció, o de consergeria, que confirmarà l’emergència per megafonia i a continuació farà sonar l’alarma de forma continuada (evacuació) o discontínua (confinament). Aquesta mateixa persona trucarà de seguida als bombers o als serveis d’emergència corresponents. Emergències: 112 (Al costat dels telèfons d’administració i direcció hi haurà un directori de telèfons d’emergència , i un model d’avís amb les dades que hem de donar.

-quan escoltem el senyal d’alarma pot indicar-nos que hem d’evacuar l’edifici o hem de confinar-nos dins.

 • Evacuació de l’edifici: desallotjarem el centre, seguint la senyalització que hi ha als passadissos i sortides, i ens dirigirem pel carrer al punt de concentració, a la pista esportiva davant de l’edifici, o al punt de concentració alternatiu al costat del Carrefour al carrerAlcalde Segimón
 • Confinament: en cas de risc extern, entrarem a l’edifici si som fora, anirem a l’aula o despatx de referència (aula de grup, departament, despatxos…), tancarem portes i finestres, i esperarem instruccions per megafonia

Protocol d’actuació en cas d’accident laboral del personal docent o PAS

Protocol que hem de fer seguir en cas d’accident laboral del professorat o del PAS

Més informació a la Intranet del Departament d’Ensenyament:

Serveis al personal Prevenció de riscos laborals / Accidents de treball

En aquest apartat trobareu informació sobre què és i com notificar un accident laboral, sobre el circuit d’assistència sanitària, els formularis necessaris i les actuacions coordinades de les diferents unitats del Departament d’Ensenyament que hi intervenen.

Professorat-PAS: com notificar un accident laboral

1 – Emplenar el Full de notificació d’accident o incident laboral

 • Accident laboral: Dany al personal del Departament (docent o PAS), tant si implica incapacitat temporal amb baixa com si no.
 • Incident laboral:Danys en béns i/o materials durant l’execució del treball del personal del Departament
 • Malaltia professional:La concreta com a conseqüència de la prestació de serveis, en les activitats que s’especifiquen en el quadre aprovat pel Reial Decret 1299/2006 i provocada per l’acció dels elements i substàncies que s’indiquen per a cada malaltia.

2 – Trametre el Full via fax

 • Els centres i el personal del serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona han d’adreçar-lo a la direcció dels serveis territorals corresponents o a la gerència del Consorci.
 • En el cas dels serveis centrals s’ha d’enviar directament al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (núm. de fax 932 415 329).

3 – Terminis de notificació

Què cal fer en cas d’accident

En cas d’accident laboral, segons el règim al qual pertanyeu, us heu d’adreçar a:

 • Personal del règim de la Seguretat Social:
 • Personal del règim de MUFACE:
  • Entitat mèdica concertada

Protocol d’actuació en cas d’accident d’un alumne

Protocol que hem de fer seguir si un alumne pateix una indisposició o s’accidenta en horari lectiu: